Opdrachtgevers


Investeren in mensen
Uw medewerkers bepalen de kracht van uw organisatie. Hun kwaliteiten en specialisaties worden steeds belangrijker. Goed personeel wordt niet voor niets gezien als een van de belangrijkste "assets", waarin geïnvesteerd moet worden om het gewenste rendement voor uw organisatie te behalen. Zeker met de hedendaagse technologische ontwikkelingen wordt het aantrekken van het juiste personeel nog belangrijker.

Wij vinden het talent dat u zoekt
De eerste stap in het wervingsproces is een uitgebreide analyse van de strategie, cultuur en behoeften van uw organisatie. Alleen als we uw organisatie door en door kennen, weten we welk talent bij u het beste op zijn plaats is. Via filesearch, mediasearch en netwerksearch vinden wij voor u de meest geschikte kandidaat. Aan de hand van interviews met kandidaten vindt een eerste selectie plaats. Indien nodig gebruiken wij ook één of meer meetinstrumenten om tot deze selectie te komen. Vervolgens krijgt u een aantal passende kandidaten voorgesteld met een uitgebreide profielschets.

Vertrouwde, professionele aanpak
Kandidaten worden geselecteerd aan de hand van opleiding, ervaring en persoonlijkheidskenmerken. Alleen de meest geschikte kandidaten worden aan u voorgesteld. Bij werving- en selectieopdrachten werken wij uitsluitend in opdracht van bedrijven en instellingen om belangenverstrengeling te voorkomen. Iedere opdracht is voor ons uniek en wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Persoonlijke begeleiding
Wij vinden dat een geslaagde match om meer vraagt dan het alleen naast elkaar leggen van het gewenste profiel en de aangeboden kennis en ervaring. Zeer belangrijk is ook of de kandidaat past binnen de cultuur van het bedrijf. De menselijke factor is en blijft onontbeerlijk. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is de basis voor een succesvolle bemiddeling. Deze persoonlijke benadering is kenmerkend voor De Linde Groep.

Opdrachtgevers