Oorsprong

De visie van De Linde Groep vindt zijn oorsprong begin jaren negentig, toen de oprichtster steeds meer een ideaalbeeld kreeg van de te voeren dienstverlening, de gedachte was dat de kwaliteit ervan zichtbaar toeneemt als optimaal kennis is genomen van kandidaat en opdrachtgevers. De oprichtster, Joyce van de Linde, is begin jaren negentig haar loopbaan begonnen als vestigingsmanager en projectmanager bij een toonaangevend uitzendbureau in Dordrecht en Utrecht. Vervolgens is ze in de werving- en selectiebranche gaan werken, eerst als vestigingsmanager, later als regiomanager en mede als lid van het directie-overleg van Atwork Automatisering. In de nazomer van 2001 is zij het kantoor van De Linde Groep in Eindhoven gestart.


Interview met de oprichtster van De Linde Groep, Joyce van de Linde

Hoe is De Linde Groep ontstaan en wat was uw motivatie om een Werving & Selectie bureau te starten?
“Ik zat al een behoorlijk lange tijd in deze branche en heb al van alles meegemaakt in mijn carrière. Op een gegeven moment was ik regiomanager en zat ik in het directie-overleg van een groot landelijk bedrijf. Toen kwam geregeld de vraag bij mezelf op: “Wat nu, wat zal ik nu gaan doen, wat is een volgende uitdaging?”. Eigenlijk had ik altijd al de wens om voor mijzelf te gaan beginnen. Ik ben opgegroeid in een gezin van kleine ondernemers, mijn vader was huisarts en mijn moeder runde de apotheek, en dat eigen ondernemerschap leek mij wel wat. En ik wilde wat meer spannende dingen doen in de vormen van dienstverlening dan bij het bureau waar ik werkte op dat moment. Ik wilde met name wat meer kwaliteit, en een wat andere manier van werken en van samenwerken en nieuwe dingen uitproberen. Het ging me niet eens om de grootte, want het bureau waar ik werkte, bestond uit 120 mensen en nu ben ik weer klein begonnen. Het ging mij meer om een andere formule.”
  
U zegt ‘meer kwaliteit’?
“Ja, meer kwaliteit. Kwaliteit betekent voor iedereen wat anders. Mijn invulling van ‘kwaliteit’ is om veel meer aandacht te besteden aan kandidaat en klant. Maar ook om daarnaast, en daar zat mijn grootste drive, om iets bijzonders in de markt te gaan zetten, iets dat net iets anders is dan standaard. Iets wat anderen uiteindelijk toch niet zo doen, namelijk een heel eerlijk advies geven aan opdrachtgevers en dat doorvoeren op alle niveaus. Ik wilde op die adviesstoel naast de klant gaan zitten. En dat heeft een aantal consequenties voor de manier van werken binnen een organisatie. Je kunt dan alleen de beste kandidaten laten doorgaan, geen kandidaten ‘over de heg gooien’ zoals veel gebeurt in onze branche, maar mensen die je zelf ook zou aannemen als je in een human resourcefunctie bij je opdrachtgever zou werken. Dat wil zeggen dat je heel eerlijk bent. Dat je eigenlijk het commerciële stuk een beetje laat varen. Je dringt niet aan bij de klant om zoveel mogelijk kandidaten te spreken, je selecteert echt voor hem en geeft hem een overzicht met alle positieve, maar ook minder positieve punten. Om dit te kunnen doen, moet je ook een bepaald soort personeel in huis halen, deze formule van werken moet hen namelijk aanspreken en ze moeten dat kunnen. Wij doen ook aan jobhunten en headhunten en dit doen wij ook op die manier. Niet aandringen bij de mensen die wij direct benaderen, en heel goed luisteren naar wat zij echt willen. Sommige andere headhunters bellen dezelfde kandidaat 3 of 4 keer terug met dezelfde vacature en blijven maar aandringen en dat doen wij dus niet. Dat heeft te maken met beroepsethiek, met zorgvuldig met je omgeving omgaan.”
  
Wat heeft u ervoor teruggekregen ?
“Deze manier van werken betekent pret voor mijzelf en mijn personeel. Je merkt dat de consultants het leuk vinden om hier te werken en dat zit hem voor een deel in het feit dat ze niet gladjes hoeven te verkopen naar de klant toe. Maar dat ze serieus met hun vak bezig kunnen zijn. Het voelt alsof je op de human resource-stoel van de werkgever zit. En ik vind dat het eigenlijk ook zo zou moeten zijn in ons vak. Dat vind ik kwaliteit en dat vind ik ook eerlijkheid. Stel dat je voor een klant werkt en je hebt een kandidaat aangeboden waar de klant zeer enthousiast over is en die hij wil gaan aannemen. Maar als jij daar een slecht gevoel bij hebt vanuit je ervaring en intuïtie, dan moet je gaan kijken waar dat door komt. Je gaat referenties natrekken, stelt een assessment voor. Dus je gaat niet alleen maar hopen dat jouw opdrachtgever die kandidaat aanneemt en jij dan jouw opdracht hebt ingevuld. Dat is voor mij openheid en eerlijkheid, om echt open te communiceren met de klant. Ik vind dat een echt goed werving- en selectiebureau echt serieus betrokken moet zijn bij haar klanten, beide klanten, kandidaat en bedrijf. Onze consultants moeten het bedrijf door en door goed kennen. Bij wijze van spreken alsof ze al jaren voor die organisatie werken en goed weten wat ze zoeken en wat ze nodig hebben, het beste met het bedrijf voor hebben. Dat is belangrijk. Je moet ze ook het succes gunnen dat daaruit voort vloeit. En als je kijkt naar loopbaanadviestrajecten (red.: outplacement, assessments en coaching), dan is mijn visie om bijvoorbeeld bij iemand die in een outplacementtraject zit, niet alleen maar zijn of haar handje vast te houden en te troosten, maar ook daadwerkelijk wat meer te betekenen. Je moet die persoon eerst heel goed leren kennen. En je past dus allerlei verschillende instrumenten toe om hem goed te leren kennen en je gaat ook echt actief jobhunten. Daar help je die kandidaat en dat bedrijf tenminste echt mee.”
  
Had u een bepaald ideaal toen u net begon met De Linde Groep ?
“Ja, absoluut. Vlak daarvoor zat ik in een groeiende markt en mijn ideaal was om binnen enkele jaren twee vestigingen op te richten. Maar toen kwam 11 september 2001 eraan, en stortte de markt voor de werving & selectie een tijdje lang volstrekt in. Eigenlijk tot mijn eigen verbazing heeft De Linde Groep het toch heel goed gedaan. We hebben inmiddels veel klanten die vanaf het begin bij ons zijn. En we hebben de afgelopen jaren meer dan goed overleefd en daar ben ik heel dankbaar voor.”
  
Welk punt vindt u dat De Linde Groep het meest onderscheid van een ander bureau ?
“Ik heb ooit eens, volgens mij alweer meer dan tien jaar geleden, een onderzoek gelezen waarin was onderzocht waarom klanten weggaan bij een bepaald bureau en voor een ander werving- en selectie bureau kiezen. Reden nummer 1 was afspraken niet nakomen en beloften doen die ze niet konden nakomen. Dat heb ik altijd onthouden en dat is bij mij een ijzeren wet geworden; je afspraken nakomen en eerlijk communiceren.”
  
Wat is het grootste compliment dat u ooit heeft gekregen ?
“Het grootste compliment dat we krijgen komt eigenlijk van klanten en kandidaten. Veel mond tot mond reclame. En dat vind ik echt een groot compliment, want dat komt uit de harten van mensen. We hebben ze het niet gevraagd, ze nemen zelf het initiatief om een ander te vertellen dat zij ons hebben ervaren als een goed bureau. Als we veel van dit soort complimenten krijgen, dan doen we blijkbaar iets goed.”
  
Waarom initieert De Linde Groep nu juist een kinderproject en waarom niet iets voor volwassenen, voor jullie eigen doelgroep ?
“Kleine dingen kunnen vaak een verschil uitmaken, vooral voor jonge kinderen. Daar kun je nog echt invloed uitoefenen en echt van betekenis zijn. Dat project vloeit voort uit mijn geloof dat je dingen vaak ten positieve kunt veranderen, als je de middelen tenminste hebt. Dit kinderproject is geboren uit de ambitie om kleine dingen bij hele jonge mensen te veranderen, zodat hun levensloop een positieve wending kan krijgen en ze een gezonde en gelukkige volwassene kunnen worden. We komen in ons vak te vaak mensen tegen die absoluut niet goed in hun vel zitten. Als je al één persoon helpt, dan maak je al verschil, vind ik. En dan ben je op een net wat andere manier met mensen en hun toekomst bezig. Als je een steen in de rivier wat anders legt, verloopt de stroming direct net wat anders. Ik deed al geregeld iets als privé-persoon om mensen te helpen, maar in naam van De Linde Groep als bedrijf kan ik veel meer doen. Daarnaast motiveert dit project de mensen die voor De Linde Groep werken en zijn ze er trots op hier te werken. En vanwege het 5-jarig bestaan van De Linde Groep in 2006 wilden wij als organisatie iets speciaals doen. Een persoonlijke trigger was dat mijn buren net twee meisjes hebben geadopteerd, een Chinese tweeling, uit een weeshuis.”
  
Kan De Linde Groep een verschil uitmaken in deze wereld ? 
“Als je al één persoon helpt, dan maak je al verschil, vind ik. We maken al verschil uit met onze core business, door te proberen zorgvuldig met mensen om te gaan. En als we dan ook nog zo af en toe een kind kunnen helpen een betere toekomst te creëren, dan ben ik heel tevreden.”
  
Waarom dingen net wat anders doen ? 
“Ten eerste vind ik dat zelf leuker en ik wil graag bezig zijn met die dingen waar mijn passie ligt. En het is motiverend om echt met je vak bezig te zijn en om dat samen te doen met anderen binnen je bedrijf en dat te delen. Dat is iets heel moois en maakt het leven spannend.”

 

De Linde Groep